• 48,39
    (χωρίς Φ.Π.Α)
    Αφορά τη σύνταξη και υποβολή δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε έντυπη  ή ηλεκτρονική μορφή. Η υπηρεσία παρέχεται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας σε περιοχές όπου η...
  • Αφορά τη σύνταξη και υποβολή αντίρρησης κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντα δασικού χάρτη. Η  υπηρεσία παρέχεται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και στις περιοχές όπου η...
  • Αφορά τη σύνταξη και υποβολή αίτησης επανεξέτασης στοιχείων προ-ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων προς το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η υπηρεσία παρέχεται στο σύνολο...
  • Αφορά τη σύνταξη και υποβολή αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης κτηματολογίου (π.χ. αλλάγή διεύθυνσης, αριθμού ταυτότητας, τετραγωνικών μέτρων γεωτεμαχίου κτλ)  προς το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης σε έντυπη...
  • Αφορά τη σύνταξη και υποβολή αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων της αρχικής δήλωσης κτηματολογίου (πρόσκόμιση επιπλέον εγγράφων όπως πιστοποιητικό μεταγραφής, τοπογραφικό διάγραμμα κτλ)  προς το αρμόδιο γραφείο...

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι κενό.

Σύνολα Καλαθιού

Υποσύνολο 0,00
Σύνολο 0,00