Αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων

Services Terrain Metrics - Αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων

Αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων

48,39

(χωρίς Φ.Π.Α)

Χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσία;