Αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης Εθνικού Κτηματολογίου

Services Terrain Metrics - Αίτηση διόρθωσης

Αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης Εθνικού Κτηματολογίου

24,19

(χωρίς Φ.Π.Α)

Αφορά τη σύνταξη και υποβολή αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης κτηματολογίου (π.χ. αλλάγή διεύθυνσης, αριθμού ταυτότητας, τετραγωνικών μέτρων γεωτεμαχίου κτλ)  προς το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης σε έντυπη  ή ηλεκτρονική μορφή. Η υπηρεσία παρέχεται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας σε περιοχές όπου η διαδικασία βρίσκεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

 

Το κόστος της ως ανωτέρω υπηρεσίας περιλαμβάνει:
  • Την ηλεκτρονική, ταχυδρομική ή δια ζώσης παραλαβή των απαιτούμενων δικαιολογητικών
  • Tην υποβολή αίτησης διόρθωσης στοιχείων δήλωσης σε έντυπη (επίσκεψη δια ζώσης στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης) ή ηλεκτρονική μορφή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ανά δικαίωμα( όπως δηλαδή δηλώθηκαν από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη).
  • Την ηλεκτρονική αποστολή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) των αποδεικτικών υποβολής της δήλωσης (αριθμό πρωτοκόλλου εφόσον χορηγηθεί από το γραφείο κτηματογράφησης) όπως και του αντίστοιχου παραστατικού παροχής υπηρεσιών
Το κόστος της ως ανωτέρω υπηρεσίας δεν περιλαμβάνει:
  • Τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ή τη δημιουργία αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη του εθνικού κτηματολογίου τα οποία παρέχονται ως υπηρεσία κατόπιν συνενόησης με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη/τρια και το κόστος τους ποικίλει ανάλογα με την τοποθεσία, την έκταση και τον τρόπο παραγωγής  τους.

Χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσία;