Αντιρρησεις κατά του δασικού χάρτη

Services Terrain Metrics - Αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων

Αντιρρησεις κατά του δασικού χάρτη

201,61

(χωρίς Φ.Π.Α)

Χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσία;