Δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Services Terrain Metrics - Δήλωση ιδιοκτησίας

Δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

48,39

(χωρίς Φ.Π.Α)

Αφορά τη σύνταξη και υποβολή δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε έντυπη  ή ηλεκτρονική μορφή. Η υπηρεσία παρέχεται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας σε περιοχές όπου η διαδικασία βρίσκεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Το κόστος της ως ανωτέρω υπηρεσίας περιλαμβάνει:
  • Την ηλεκτρονική, ταχυδρομική ή δια ζώσης παραλαβή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • Tην υποβολή δήλωσης σε έντυπη (επίσκεψη δια ζώσης στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης) ή ηλεκτρονική μορφή (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ») ανά δικαίωμα. Για παράδειγμα αν ένας ιδιοκτήτης κατέχει 50% ποσοστό ενός γεωτεμαχίου θεωρείται ένα δικαίωμα. Το έτερο 50% θεωρείται άλλο δικαίωμα κτλ. Σε άλλη περίπτωση αν ένας ιδιοκτήτης κατέχει 25% ενός γεωτεμαχίου και 100% ενός άλλου γεωτεμαχού, τότε πρόκειται για 2 δικαιώματα και χρεώνονται ξεχωριστά.
  • Την ηλεκτρονική αποστολή ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του παραβόλου πληρωμής τέλους κτηματογράφησης  στον εκάστοτε ιδιοκτήτη.
  • Την ηλεκτρονική αποστολή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) των αποδεικτικών υποβολής της δήλωσης όπως και του αντίστοιχου παραστατικού παροχής υπηρεσιών.
Το κόστος της ως ανωτέρω υπηρεσίας δεν περιλαμβάνει:
  • Την  πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης (ποικίλει  ανάλογα με τη θέση του γεωτεμαχίου ,το είδος της ιδιοκτησίας και το πλήθος των δικαιωμάτων)  το οποίο αφορά τον εκάστοτε ιδιοκτήτη και όχι την παρεχόμενη υπηρεσία.
  • Τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος ή τη δημιουργία αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη του εθνικού κτηματολογίου τα οποία παρέχονται ως υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη/τρια και το κόστος τους ποικίλει ανάλογα με την τοποθεσία, την έκταση και τον τρόπο παραγωγής  τους.

Χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσία;