Αντίρρηση κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη

Services Terrain Metrics - Δασικός Χάρτης

Αντίρρηση κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη

145,16

(χωρίς Φ.Π.Α)

Αφορά τη σύνταξη και υποβολή αντίρρησης κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντα δασικού χάρτη. Η  υπηρεσία παρέχεται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και στις περιοχές όπου η διαδικασία βρίσκεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και ακολουθεί  η προετοιμασία και ταχυδρομική αποστολή αναλογικού φακέλου με συννημένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

 Το κόστος της ως άνω υπηρεσίας περιλαμβάνει:
  • Την ηλεκτρονική, ταχυδρομική ή δια ζώσης παραλαβή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • Τη σύνταξη και  υποβολή της αντίρρησης ανά γεωτεμάχιο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».
  • Την ηλεκτρονική αποστολή ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του παραβόλου πληρωμής τέλους αντίρρησης στον εκάστοτε ιδιοκτήτη.
  • Την προετοιμασία και ταχυδρομική αποστολή (προς την αρμόδια διεύθυνση Δασών) αναλογικού φακέλου (που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών) όπως και τα έξοδα αυτής.
  • σύνταξη  τεχνικής έκθεσης προς στήριξη της υποβληθείσας αντίρρησης.
  • Την ηλεκτρονική αποστολή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) των αποδεικτικών υποβολής της αντίρρησης όπως και του αντίστοιχου παραστατικού παροχής υπηρεσιών.
Το κόστος της ως άνω υπηρεσίας δεν περιλαμβάνει:
  • Την πληρωμή του τέλους αντιρρήσεων το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με την έκταση του εκάστοτε γεωτεμαχίου και αφορά τον ιδιοκτήτη και όχι την παρεχόμενη υπηρεσία.
  • Αυτοψία στο γεωτεμάχιο η οποία αν και εφόσον χρειαστεί, πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον/την ιδιοκτήτη/τρια και το κόστος ποικίλει ανάλογα με την τοποθεσία και την έκταση.
  • Παρουσία με την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου κατά τη διαδικασία εξέτασης της αντίρρησης από την αρμόδια επιτροπή. Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται σε συνενόηση με τον/την  ιδιοκτήτη/τρια και το κόστος ποικίλει ανάλογα με την τοποθεσία.

Χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσία;